GameGami Telif Uyarılarına Başladı

1.914 GörüntülenmeSayın yetkili, GameGami Bilişim AŞ olarak, Jaymax Co Ltd. şirketi ile yaptığımız anlaşma senrasında uluslararası alanda tescilli “Silkroad Online oyununun tüm Türkiye lisans ve yayın haklarını şirket bünyemizde bulundurmaktayız. ….(sansür) adresli web sitenizde Türkiye genelinde resmi yayın haklan tarafımıza ait olan “Silkroad Online oyunuyla ilgili yasa dişı faaliyet gösteren sunuculann reklam hizmetlerini sağladığınız tarafımızca […]
Publish Date
Temmuz 15, 2020
Categories
Read Time
5 minutes
1.914 Görüntülenme

Sayın yetkili,

GameGami Bilişim AŞ olarak, Jaymax Co Ltd. şirketi ile yaptığımız anlaşma senrasında uluslararası alanda tescilli “Silkroad Online oyununun tüm Türkiye lisans ve yayın haklarını şirket bünyemizde bulundurmaktayız. ….(sansür) adresli web sitenizde Türkiye genelinde resmi yayın haklan tarafımıza ait olan “Silkroad Online oyunuyla ilgili yasa dişı faaliyet gösteren sunuculann reklam hizmetlerini sağladığınız tarafımızca tespit edilmiştir Bu suret The GameGami Bilişim AŞ’nin izni olmaksızın, markasının dünyadaki tescil kapsamına giren mal ve hizmetler için marka hakkına tecavüz söz konusudur.

Silkroad Online markası uluslararası alanda yapılan marka tescilleri sonucunda 28. sınıf (oyunlar ve oyuncaklar) ve 42 Sınıf bilgisayar hizmetler bilgisayar programlama bilgisayarı virüse karşı koruma bilgisayar sistem tasarım, başkaları adına web sitelerininin tasarlanması bakım ve güncelleştirilmesi yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri) için GameGami Bilişim AŞ Türkiye de tek yetkili lisans sahibidir

Yapmış olduğumuz tespitlerde Silkroad Online markasını haksız yere kullanmak sureti ile markaya tecavüz ettiğiniz ve bu markayı kullanarak Türkiye üzerinden haksız gelir elde ettiğiniz tespit edilmiştir. Bu suç niteliğinde ki eyleminiz Türk Ceza Kanunu bakımından hapis cezası yaptırımına tabidir Ayrıca haksız fili niteliğinde ki marka tecavüzlerinin dolayısı ile maddi tazminat talebimiz sonucu zarar görenin mal varlığında oluşan eksikliği giderme ve mal varlığının haksız fil öncesi durumuna getirilmesi, yani maddi zarar tazmin etme borcunuz doğmak iyidir Maddi zarar kalemi olarak yoksun kalınan kazanç haksız fil sonrası: mal varlığının durumu ile haksız fil olmasaydı olası artış sonrası mal varlığının varsayılan durum Arasındaki farkın da tarafımızdan talebi söz konusudur.

Belirttiğimiz sebepler ve ilgili kanunlar gereği şirketimiz üzerinde ki Lisans hakkı bulunan “Silkroad Online markasıyla ve bu markayla özdeşleşen içeriklerle ilgili yasa dışı olarak faaliyet gösteren tüm oyun reklamların web sitelerinizden 7 gün içinde engellenmesi, çıkarılması ya da durdurulmasını aksi halde Adi mercilere gerekli başvurularının yapılacağını, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurularında bulunulacağını, aynca uğramış olduğumuz zararlarla ilişkin olarak tarafınıza tazminat davası açılacağını bilgilerinize sunarız.

Konuyla ilgili tüm soru ve sorunlarınız için copyright@gamegami.com adresiyle, tüm resmi işbirlikleri için silkroad@gamegami.com adresiyle, Joymax & GameGami işbirliği ilgili Joymax’e olan tüm sorularınız için nbiz.joymax.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz

Silkroad Online resmi yayın haklarına sahip Türkiye firması olan GameGami tarafından resmi ihtarlara ve telif bildirimlerine başlanmıştır. Bu bildirge metni sunucu sahiplerine, sunuların resmi mail adresi ile iletişime geçerek doğrudan kapatmaya yönelik ihtarlar içeren mesajlar ile belirtilmiştir. Yukarıda ki metinde yayınlanan metin ilkesi Türkiye lokasyona sahip sunucuların birisinde yer alan uyarı bildirimi mailidir.

Uyarı metninde en dikkat çekici kısım şudur ki;

Yayın hakkı olan firma ya da şirketler genellikle ilk başta telif bildirimi yaparlar. Ancak telif bildirimi yüksek ağırlıklı olarak tehdit içerikli ve bu ilkelere uyulmaması adı altında ağır yaptırımlar ile sonuçlanacak diyagram mesajları ile yayınlanır. GameGami’de biraz konunun başlarında markaya olan hakların tecavüze uğradığı, haksız kazanç elde edildiği, Türkiye MMORPG haklarının zarar uğradığı için tazminat istemi gibi daha bir çok konuya değinilmiş. Ancak şu bir kritik noktadır ki burada telif bildirgesi olarak büyük bir inisiyatif söz konusudur. Türkiye belkide senelerce bu private serverler ile vur/kaç taktikleri ile milyarlarca para zararına uğratılmış ve lekelenmiş bir ün yapısına sahiptir. GameGami bu itibarı tekrardan yüksek bir kriterlere taşımak ve zarara uğrayan bu ünvanın kazancını geçmiş sunucuların, yapay sunucuların ya da yürürlülükte olan sunucuların üzerinden hınç veyahut hırs yöntemi ile kazanmıyor. Bu belki de kişisel bir mesele olarak görülebilecek mesele halinden çok şirketin kitlesel düşünce ve ilkelerine yönelik vizyon/misyon meselesi ile alakalıdır.

Örnek Bildirge Maili

Türkiye’nin GameGami planları ve konuda yapılan daha detaylı açıklamalar için DarkJokes kanalı üzerinden bilgiler edinebilirsiniz. GameGami telif bildirgeleri ve konu detayları için aşağıdaki video’dan yararlanabilirsiniz.

My Blog

Related Articles

Leave an Opinion

Your email address will not be published. Required fiels are marked *